Adwokat - sprawy karne Sopot, Gdynia, Gdańsk

Prowadzę sprawy karne przed organami ścigania, w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem.

Obrona oskarżonych

Reprezentuję podejrzanych w postępowaniu przygotowaczym oraz oskarżonych przed sądem, zarówno w sprawach o przestępstwa, jak i w sprawach o wykroczenia.

Pokrzywdzeni, oskarżyciele posiłkowi i prywatni

Pomagam osobom pokrzywdzonym przestępstwami. Występuję w sprawach przed Prokuraturą i sądami powszechnymi. Przeprowadzam dokładną analizę sytuacji prawnej Klienta i doradzam jakie kroki najlepiej podjąć, aby zneutralizować skutki przestępstwa - na gruncie prawa karnego oraz cywilnego.

Roszczenia cywilne w postępowaniu karnym

W ramach postępowania karnego dochodzę m.in.:

  • naprawienia szkód,
  • nawiązek,
  • zadośćuczynienia za krzywdę.

KONTAKT

Adwokat Tomasz Sadowski

telefon: 728 39 44 26

adres email: adwokattomaszsadowski@gmail.com

ADRES KANCELARII

ul. M. Reja 13/15 pok. 723

81-874 Sopot

ADRES KORESPONDENCYJNY

al. Niepodległości 738/2

81-840 Sopot