Adwokat cywilny - Gdynia, Gdańsk, Sopot, Trójmiasto

Jako adwokat od spraw cywilnych reprezentuję moich Klientów przed sądami powszechnymi, a także w ramach doradztwa i w negocjacjach. Zapewniam dokładną analizę sprawy i najlepsze możliwe przedstawienie argumentacji w sprawie cywilnej. Moje usługi świadczę zarówno w formie doraźnej pomocy prawnej, jak i kompleksowej obsługi adwokackiej.

Umowy

Sporządzam i opiniuję m.in. umowy:

 • sprzedaży,
 • zlecenia,
 • o dzieło,
 • najmu i dzierżawy,
 • umowy dotyczące praw rzeczowych,
 • pożyczki,
 • kredytu,
 • darowizny,
 • franczyzy,
 • leasingu.

Sprawy cywilne

Prowadzę m.in. sprawy o:

 • odszodowanie,
 • zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych lub za śmierć osoby najbliższej,
 • ochronę praw konsumentów,
 • zapłatę i roszczenia wynikające z umów,
 • roszczenia wynikające z prawa własności oraz innych praw rzeczowych,
 • roszczenia ze stosunków współwłaścicielskich - w tym sprawy o zniesienie współwłasności, podział do korzystania i rozliczenia nakładów,
 • eksmisje,
 • sprawy egzekucyjne przed komornikiem,
 • ustalenie treści ksiąg wieczystych.

 

Reprezentuję Klientów przed sądami wszystkich instancji oraz organami postępowania egzekucyjnego, a także innymi organami i instytucjami. Uczestniczę w negocjacjach przedprocesowych oraz mediacjach.

Pisma

Przygotowuję:

 • pozwy,
 • sprzeciwy od nakazów zapłaty (wraz z wnioskami o przywrócenie terminu w razie konieczności)
 • odwołania - apelacje, zażalenia, skargi,
 • pisma procesowe,
 • pisma przedprocesowe i wezwania do zapłaty. 

KONTAKT

Adwokat Tomasz Sadowski

telefon: 728 39 44 26

adres email: adwokattomaszsadowski@gmail.com

ADRES KANCELARII

ul. M. Reja 13/15 pok. 723

81-874 Sopot

ADRES KORESPONDENCYJNY

al. Niepodległości 738/2

81-840 Sopot