Poufność

W ramach praktyki adwokackiej wszystkich klientów chroni tajemnica adwokacka - tajemnica zawodowa wynikająca z ustawy z dnia 26 maja 1982 r. prawo o adwokaturze oraz z Zasad Etyki Adwokackiej. Jako adwokat zobowiązuję się zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedziałem się w związku z udzielaniem pomocy prawnej.

KONTAKT

Adwokat Tomasz Sadowski

telefon: 728 39 44 26

adres email: adwokattomaszsadowski@gmail.com

ADRES KANCELARII

ul. M. Reja 13/15 pok. 723

81-874 Sopot

ADRES KORESPONDENCYJNY

al. Niepodległości 738/2

81-840 Sopot