Wygrane sprawy kredytowe

Poniżej prezentuję wygrane przeze mnie sprawy z powództwa kredytobiorców przeciwko bankom, a także korzystne rozstrzygnięcia w trakcie procesu sądowego - np. zawieszenie obowiązku płacenia rat na czas trwania procesu.

Orzeczenie, Sąd, oznaczenie sprawy

Pozwany bank

Wynik sprawy

Uwagi

Wyrok z dnia

18.02.2021 roku,

Sąd Okręgowy w Gdańsku,

sygn. I C 1622/20

mBank S.A. 

Umowa kredytu unieważniona w całości, zwrot zapłaconych rat oraz odsetek za czas procesu, całkowite usunięcie długu w CHF, zwrot kosztów procesu.

Wyrok prawomocny. Jeden z najszybszych procesów frankowych w Polsce, wyrok sądu I instancji zapadł w 4 miesiące od złożenia pozwu. Kredyt indeksowany.

Wyrok z dnia

8.10.2021 roku,

Sąd Apelacyjny w Gdańsku,

sygn. V ACa 280/21

mBank S.A.

Oddalenie apelacji banku, prawomocność wyroku SO Gdańsk z 18.02.2021 r. w sprawie I C 1622/20.

Wyrok prawomocny. Umowa kredytu indeksowanego mBank S.A. uznana za nieważną. Całość procesu zakończona w terminie jednego roku.

Wyrok z dnia

28.01.2021 roku,

Sąd Okręgowy w Gdańsku,

sygn. XV C 531/19

PKO BP S.A.

Umowa kredytu nieważna w całości, zwrot zapłaconych rat oraz odsetek za czas procesu, całkowite usunięcie długu w CHF, zwrot kosztów procesu.

Wyrok prawomocny. Umowa kredytu denominowanego Nordea Bank Polska uznana za nieważną.

Wyrok z dnia

8.09.2021 roku,

Sąd Apelacyjny w Gdańsku,

sygn. I ACa 392/21

PKO BP S.A.

Oddalenie apelacji banku, prawomocność wyroku SO Gdańsk z 28.01.2021 r. w sprawie XV C 531/19

Wyrok prawomocny. Umowa kredytu denominowanego Nordea Bank Polska uznana za nieważną.

Wyrok z dnia

29.06.2021 roku,

Sąd Apelacyjny w Gdańsku,

sygn. I ACa 219/21

mBank S.A.

Oddalenie apelacji banku, prawomocność wyroku SO Gdańsk z 18.11.2020 r. w sprawie XV C 177/18.

Wyrok prawomocny, sprawa współprowadzona z adw. Adamem Carem. Kredyt indeksowany.

Wyrok z dnia

18.11.2020 roku,

Sąd Okręgowy w Gdańsku,

sygn. XV C 177/18

mBank S.A.

Umowa kredytu unieważniona w całości, zwrot zapłaconych rat oraz odsetek za czas procesu, całkowite usunięcie długu w CHF, zwrot kosztów procesu.

Wyrok prawomocny, sprawa współprowadzona z adw. Adamem Carem. Kredyt indeksowany.

Postanowienie z dnia

16.11.2020 roku,

Sąd Okręgowy w Gdańsku,

sygn. XV Cz 82/20.

Getin Noble Bank S.A.

Postanowienie zabezpieczające - wstrzymanie obowiązku dokonywania spłat rat kredytu przez kredytobiorców.

Postanowienie prawomocne. Kredytobiorcy zwolnieni z płacenia rat - raty zawieszone. Sprawa współprowadzona z adw. Adamem Carem.

Wyrok z dnia

22.12.2021 roku,

Sąd Okręgowy w Gdańsku,

sygn. I C 1756/20

Bank Millennium S.A.

Umowa kredytu unieważniona w całości, zwrot zapłaconych rat, odsetek za czas procesu,  kwoty, którą spłacono kredyt jednorazowo i kosztów procesu.

Sprawa dotyczyła kredytu spłaconego przedterminowo

KONTAKT

Adwokat Tomasz Sadowski

telefon: 728 39 44 26

adres email: adwokattomaszsadowski@gmail.com

ADRES KANCELARII

ul. M. Reja 13/15 pok. 723

81-874 Sopot

ADRES KORESPONDENCYJNY

al. Niepodległości 738/2

81-840 Sopot